2b.krestanka.cz
 
 Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369/3, 586 01 Jihlava
 
PROGRAM  -  zasedání školské rady  - 19. 10. 2015

1. Schválení dokumentu Školní řád
2. Schválení dokumentu Výroční zpráva 2014/2015
3. Seznámení se se změnami ve vnitřních směrnicích 
4. Změny v pedagogickém sboru
5. Vzdělávání a zvýšení kvalifikace pedagogů
6. Projekt Otevřená škola
7. Diskuse – podněty a připomínky členů rady
8. Zápis 
 
1) Školská a pedagogická rada schválila dokument Školní řád 
Školská rada byla seznámena se vznikem dokumentu Školní řád a společně s pedagogickou radou jej schválila dne 27. 8. 2015.
2) Školská a pedagogická rada schválila Výroční zprávu za rok 2014 / 2015 
Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2014 / 2015 společně s pedagogickou radou dne 16. 10. 2015. Zpracovaný dokument bude předán zřizovateli a současně zveřejněn na stránkách školy www.krestanka.cz. 
3) Změny ve vnitřních směrnicích
Změny se týkají vnitřních směrnic vzdělávání - vznik dokumentu Školní řád, klasifikační řád a kritéria pro udělování výchovných opatření; aktualizace Školního vzdělávacího programu od 1. 9. 2015 (Finanční gramotnost, Sbírka cvičení do fyziky).
4) Změny v pedagogickém sboru
Mgr. Pavla Kučerová – vyučující I. a II. stupně (Mat, Př, Vl, Inf);
Mgr. Lucie Míková – vyučující I. stupně (II. stupeň – Nj, Hv);
Mgr. Miroslava Pykalová – vyučující ve ST (návrat po rodičovské dovolené);
Ryšavá Lucie, DiS. – studující magisterský program pro I. st. (návrat po mateřské dovolené);
Mgr. Tereza Stejskalová – vyučující ve ST (Mat, Inf, Ov);
Mgr. Denisa Šťastná – vyučující II. stupně (Tv, Aj);
Mgr. Adriana Vojnovič - vyučující II. stupně (návrat po rodičovské dovolené);
Zuzana Pernicová – učitelka ve speciální třídě (studující magisterský program spec. ped.);
Naděžda Hubená – vychovatelka školní družiny;
Eva Kvaiserová – asistentka pro sociálně znevýhodněné žáky;
Veronika Vondráková, Bc. – asistentka pro sociálně znevýhodněné žáky;
Mgr. Hana Kosková – odešla po vzájemné dohodě; 
Mgr. Barbora Šimonová – nebyla prodloužena pracovní smlouva;
Mgr. Ivana Jelínková – ukončen pracovní poměr – nesplnění kvalifikačních předpokladů;
Mgr. Radka Batelková – ukončen pracovní poměr po rodičovské dovolené;
Mgr. Lucie Lachmanová – nebyla prodloužena pracovní smlouva;
Mgr. Hana Ryšavá – nebyl prodloužen pracovní poměr;
Cafourková Anna – rozvázání pracovního poměru dohodou. 
5) ŠR byla seznámena se  vzděláváním a zvýšením kvalifikace pedagogů
- Zuzana Pernicová studuje speciálním pedagogiku
- Hana Pacltová studuje speciální pedagogiku
- Michaela Bártová studuje speciální pedagogiku
- Lucie Ryšavá ukončí 5. ročník magisterského studia
6) Členové ŠR byli seznámeni s projektem Otevřená škola (doučování)
Projekt Otevřená škola byl ukončen v závěru školního roku. Náš zájem o pokračování projektu se setkal s úspěchem. Magistrát města Jihlavy nám nabídl další spolupráci od roku 2016. Vše je dosud konzultováno ve stavu konzultací.  
7)    Plány na školní rok 2015 / 2016
- výtvarné učebny a tělocvičny
- nákup pomůcek do odborné učebny (Fy, Ch, Př)
- obnova a nákup výpočetní techniky
- nákup lavic a židlí – navýšení počtu žáků
- nákup a doplnění učebnic a pracovních sešitů
 
8) Diskuse
9) Zápis 
 
Předseda:___________________________________________________________________
Členové:____________________________________________________________________
Ředitelka školy:______________________________________________________________
 
V Jihlavě dne 19. 10. 2015
 
Copyright © 2021 2b.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.