2b.krestanka.cz

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369/3, 586 01 Jihlava

PROGRAM  -  2. zasedání školské rady  - 18. 10. 2012
1. Schválení: Výroční zpráva 2011/2012, Vnitřní směrnice
2. Změny v pedagogickém sboru
3. Vzdělávání a zvýšení kvalifikace pedagogů
4. Členové ŠR byli seznámeni s výsledky podaných projektů
5. Změny, kterými jsme žáky přivítali ve školním roce 2012 / 2013
6. Diskuse – podněty a připomínky členů rady
7. Zápis

1) ŠR schválila
Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2011 / 2012. Zpracovaný dokument bude předán zřizovateli a současně bude zveřejněn na stránkách školy www.krestanka.cz (sekce Organizace).

2) Změny v pedagogickém sboru
Mgr. Jana Satrapová byla přijata do pracovního poměru jako učitelka speciální třídy.
Mgr. Veronika Košacká se vrátila po mateřské dovolené.
Mgr. Radka Batelková a Lucie Ryšavá, DiS. nastoupily na mateřskou dovolenou.

3) ŠR byla seznámena se  vzděláváním a zvýšením kvalifikace pedagogů
Bc. Milfajtová Tereza pokračuje ve studiu speciální pedagogiky, magisterský obor.
Mgr. Michaela Munduchová a Mgr. Vendula Formanová ukončily magisterské studium.

4) Členové ŠR byli seznámeni s výsledky podaných projektů
- projekt EU peníze školám byl schválen v požadované výši 939 788Kč. Finanční prostředky budou použity do konce roku 2013 na technické vybavení, pomůcky a dohody o provedení práce
- německá organizace Renovabis věnovala naší škole 30 000Kč za zřízení další speciální třídy
-  všechny projekty, které jsme podali na MŠMT, byly schváleny

5)  Změny, kterými jsme žáky přivítali na začátku školního roku 2012 / 2013:
- v celé budově nám. Svobody byla vyměněna podlahová krytina
- všechny třídy na II. stupni jsou vybaveny novým nábytkem
- byla zakoupena další interaktivní tabule (I. stupeň), nové učebnice a pomůcky
- pro žáky jsme vybudovali nové hygienické zázemí (toalety a sprchový kout) v přízemí I. st.
- byly zakoupeny nové šatní skříně, tabule, lavice
- byla dokončena celková výměna osvětlení ve všech třídách II. stupně
- pro nejmenší žáky byla v tělocvičně nainstalována horolezecká stěna
- otevřeli jsme další třídu – přibylo 50 nových žáků za poslední 3 roky 
- byla provedena celková rekonstrukce vstupního prostoru – hlavní vchod
Ministerstvo školství schválilo zřízení dalších 2 speciálních tříd.

6)  Plány na školní rok 2012 / 2013:
- dokončení úprav školního dvora - sportovní a relaxační využití stávajícího prostoru
- nákup lavic a židlí – navýšení počtu žáků
- výměna a doplnění sedacích souprav a nábytku ve třídách a na chodbách
- nákup a doplnění učebnic a pracovních sešitů

7) Diskuse


8) Zápis

Předseda:__________________________________________________________________
Členové:___________________________________________________________________
Ředitelka školy:______________________________________________________________

 

V Jihlavě dne 18. 10. 2012
 

Copyright © 2021 2b.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.