2b.krestanka.cz
 
 Výsledky voleb do školské rady Křesťanské základní školy Jihlava na období 2015 – 2017
 
Přípravný výbor sečetl hlasy a potvrdil svými podpisy regulérnost a výsledky tajných voleb do školské rady Křesťanské základní školy Jihlava. V průběhu přípravy a samotných voleb se nevyskytly žádné skutečnosti, které by narušily jejich průběh.
 
Tajnými volbami byli dne 20. 1. 2015 zvoleni:
za zákonné zástupce paní Ilona Havelková,
za pedagogický sbor paní zástupkyně Mgr. Leona Šímová,
za zřizovatele farář P. Mgr. Grzegorz Bajon z Římskokatolického farního úřadu Kamenice.
 
V Jihlavě 26. 1. 2015                                                                                                                               Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy
Copyright © 2021 2b.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.