2b.krestanka.cz
 

Volby do školské rady  - 24. 1. 2012
Volba člena do školské rady  (zástupce pedagogů)

- volba proběhla na pedagogické radě tajným hlasováním
- navržení kandidáti: Jana Dvořáková
                                 Marcela Havlíková
                                 Bc. Lucie Mayerová
                                 Bc. Tereza Milfajtová
                                 Mgr. Jiřina Šulcová

Výsledek hlasování: voličů: 24, počet odevzdaných platných hlas. lístků: 24, počet odevzdaných neplatných hlas. lístků: 0

Jana Dvořáková – počet hlasů: 3
Marcela Havlíková – počet hlasů: 11
Bc. Lucie Mayerová – počet hlasů: 6
Bc. Tereza Milfajtová – počet hlasů: 2
Mgr. Jiřina Šulcová – počet hlasů: 2
Za člena školské rady za pedagogy byla zvolena Marcela Havlíková.

Volba člena do školské rady (zákonný zástupce nezletilých žáků)
- volba proběhla tajným hlasováním v přízemí Křesťanské ZŠ Jihlava
- navržení kandidáti: Jaroslava Kettnerová
                                  Natalya Kolesnikova
                                  Martina Šedivá
                                  Jiřina Loucká

Výsledek hlasování: voličů: 59, počet odevzdaných platných hlas.lístků: 59, počet odevzdaných neplatných hlas. lístků: 0

Jaroslava Kettnerová – počet hlasů: 37
Natalya Kolesnikova – počet hlasů: 8
Martina Šedivá – počet hlasů: 10
Jiřina Loucká – počet hlasů: 4

Za člena školské rady za zákonné zástupce byla zvolena Jaroslava Kettnerová.

Copyright © 2021 2b.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.