2b.krestanka.cz

Ostatní projekty

 Ostatní projekty

Naše škola v rámci programu „Školní mléko“, podporovaného Evropskou unií, nabízí svým žákům možnost zakoupit si za výhodnou cenu mléko, mléčné i další výrobky dodávané přímo od výrobce.

Dalším projektem, kterého se škola účastní, je evropský projekt "Ovoce do škol" s finanční podporou Evropského společenství. V rámci tohoto projektu mají žáci 1. stupně nárok na dotované ovoce a zeleninu, zcela zdarma. Vše je dodáváno čerstvé přímo do škol.

KZŠ Jihlava je také zapojena do školního programu „Recyklohraní“, pořádaného pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim odevzdávat vysloužilé baterie a  drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných přímo ve škole.

V rámci prevence rizikového chování se žáci 1. stupně se svými třídními učitelkami zapojili do projektu „Normální je nekouřit. Program je zaměřen komplexně na ovlivňování postojů a chování dětí k zdravému způsobu života, zajištění dostatku aktivního pohybu, získávání základních znalostí o svém těle a jeho funkci, dodržování hygienických návyků a zásad zdravé výživy, informovanost o důsledcích kouření, atd. Součástí programu je část věnovaná dětem s pracovními listy pro každou lekci, motivačními příběhy veverky Věrky a úkoly i domácími úkoly pro společnou činnost dětí s rodiči.

Copyright © 2021 2b.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.