2b.krestanka.cz

Aktuálně

Nacházíte se: ÚVOD AKTUÁLNĚ

Přání

Žákům školy přejeme, aby se prázdninové dny naplnily dobrodružstvím, poznáváním nových míst, smíchem, sluníčkem, hrami a pohodou.
Všem pedagogům, zaměstnancům školy a rodičům našich žáků přejeme krásnou, slunnou a klidnou dovolenou, při které načerpají energii do další společné práce. smiley

Stravování ve školním roce 2020/21

Vážení rodiče,

děkuji za zaslání přihlášek ke stravování pro nový školní rok 2020/2021. Oznamuji Vám, že máte možnost do 12. 6. 2020 ještě své dítě ke stravování přihlásit. Zbývá několik volných míst. Zaslané přihlášky budou přijímány podle data doručení do školy a do naplnění kapacity školní jídelny.
Zároveň upozorňuji na navýšení cen obědů z důvodu zdražení potravin.
 
S pozdravem a přáním pevného zdraví  
Mgr. Marcela Došková
 
Informace pro zákonné zástupce: navýšení cen obědů od 1. 9. 2020!!!
Stravenky při hotovostní platbě se prodávají vždy v pondělí od 7.00 do 8.00 hod. na SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava, Fibichova 978/67 a od 11.30 hod. do 14.00 hod. v jídelně Kosmákova 45, Jihlava.
Stravenky na příští měsíc se prodávají nebo odesílají z účtu vždy do 20. dne v měsíci!
 
Ceny stravenek od 1. 9. 2020
Děti od 6 do 10 let       26,- Kč           Měsíční záloha při platbě z účtu: 546,- Kč
Děti od 11do 14 let      28,- Kč           Měsíční záloha při platbě u účtu: 588,- Kč
Děti od 15 let              30,- Kč           Měsíční záloha při platbě z účtu: 630,- Kč
 
Dosáhne-li žák během školního roku (do 31. 8.) vyššího věku rozhodujícího pro zvýšení ceny stravného (11 nebo 15 let), platí vyšší cenu už od září tohoto školního roku.
 
Číslo účtu SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava: 1465180309/0800
Variabilní symbol: rodné číslo žáka
čtvrtek 4. 6. 2020

Dar Biskupství brněnského na rekonstrukci třídy

Vážení rodiče, pedagogové, milí žáci,
v minulém dopise jste si na stránkách školy mohli přečíst, že začíná rekonstrukce jedné ze tříd. Usilujeme o prohloubení výuky pomocí digitální technologie. Na tuto třídu byl škole poskytnutý dar ve výši 100 000 Kč od našeho zřizovatele Biskupství brněnského.
Rekonstrukce již začala a těšíme se na výsledek, který zřizovateli pošleme na fotografiích. Jménem všech žáků a pedagogů KZŠ Jihlava děkujeme, vážíme si finančního daru, který přispěje na rozvoj našich schopností.
S úctou přijímá Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy.
čtvrtek 28. 5. 2020

Platby do konce školního roku

Vážení rodiče,
velmi si vážím Vaší spolupráce a aktivity našich žáků, kteří pracují na svých úkolech. Informuji Vás o rozhodnutí, které se týká finančních prostředků do konce školního roku. V současné době je Váš domácí příjem důležitější, než příjem školy, ta vydrží a počká ☺.
 

  1. Od března do konce školního roku nebudeme vybírat poplatek za školní družinu a školní klub, i kdyby se děti do školy vrátily! Pokud někdo již zaplatil, dostane peníze zpět, a to v pondělí 6. 4. 2020 od 8.30 hodin do 12.00 hodin.
  2. Dětem, které navštěvovaly plavecký výcvik, bude vrácena poměrná část, pokud neproběhne několik lekcí ještě do konce školního roku. Finanční prostředky vrátí vyučující po návratu do školy.
  3. Dětem, které měly jet na turistický kurz, bude vrácena celá úhrada. Finanční prostředky vrátí paní zástupkyně Mgr. Šárka Skasko v pondělí 6. 4. 2020 od 8.30 hodin do 12.00 hodin.
  4. Na konci školního roku nebudeme vybírat finanční prostředky za doplňkový výukový materiál -  tuto částku spojíme s rodičovským příspěvkem, který vybíráme na začátku školního roku.
  5. Celková výše tohoto poplatku bude 2 000 Kč na celý školní rok, kde budou zahrnuty všechny platby dohromady. Již nebudete platit zvlášť za doplňkový výukový materiál a zvlášť za rodičovský příspěvek.
  6. Platit můžete od 1. září do 15. prosince 2020. Vaše možnosti splatnosti jsou a) 1x 2 000 Kč; b) 2x 1 000 Kč; c) 4 x 500 Kč; individuální domluva je možná. 

                                                          Pevné zdraví přeje Mgr. Šárka Glösslová
pondělí 30. 3. 2020

KPPP Brno

Od února 2018 začala naše škola spolupracovat s Křesťanskou pedagogicko - psychologickou poradnou Brno, s PaedDr., Mgr. Jitkou Pospíšilovou.
V  konzultačních dnech je možnost využít jejích služeb. Veškeré informace jsou důvěrné a podléhají ochraně soukromí.  
Podmínkou realizace konzultace je vyplněný a podepsaný formulář (viz příloha po rozkliknutí nadpisu). Objednávání je možné přímo na telefonním čísle 734 860 377 nebo prostřednictvím výchovné poradkyně Mgr. Šárky Skasko (skasko@krestanka.cz, 567 302 161) .   
 
 Motto
„Dobrou školu nedělá určitá pedagogická metoda, ani změna její vnitřní organizace, struktury či způsobu známkování, ani plán, podle něhož škola dlouhodobě pracuje. Dobrou školu dělají dobří učitelé.“
Loga
Copyright © 2020 2b.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.